Pink Communicatie

Muriël den Tuinder, Directeur
 
Inspirerend! Dat is het juiste woord voor de inzet van Cyos. Cees van de Zande is iemand die weet te motiveren, enthousiasmeren en met name te inspireren. Geloven in je eigen kracht en daarnaar handelen. Je het vertrouwen geven dat alles mogelijk is, mits je erin gelooft. En zelfs 10 dames wist Cees bij de les te houden. Het verbetertraject bij Rabobank Amstel en Vecht is mede dankzij zijn inzet actief opgestart. Nu is het aan de mensen zelf.
Cyos