Rabobank Roermond

Gerard van Erk, Directeur Bedrijven

 
Veranderen is een kunst, zeker waar het gaat in een situatie waarin de resultaten uitstekend zijn. Hiertoe hebben wij de hulp ingeroepen van Cees van de Zande van Cyos. Doelstelling is een verdere versterking van de reeds hoge marktaandelen in de zakelijke markt van ons werkgebied. Voorwaar een uitdaging. Wij hebben voor Cees gekozen omdat hij een aantal kwaliteiten weet te combineren. Naast de no-nonsense mentaliteit heeft hij oog voor de groepsprocessen. Het blootleggen van weerstanden, het geven van feedback en het benoemen van de motiverende elementen zijn de factoren die hebben geleid tot succes. Individuele coaching van medewerkers is daarbij een allesbepalende factor gebleken. Hieruit blijkt wederom des te meer dat teambuilding met persoonlijke aandacht voor het individu de sleutel is om je doelstellingen te bereiken. Cees heeft hieraan een uitstekende bijdrage geleverd.
Cyos